Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo"

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin członkowski Klubu
Zapoznałem/am się i akceptuję z regulamin płatności Klubu
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
Koniec roku szkolnego nie jest równoznaczny z wypowiedzeniem członkostwa. Żeby zrezygnować z członkostwa należy wysłać pisemną rezygnację.